Uposlenici

Nastavnici:

Šarotić Sanela Razredna nastava
Obradović Senada Razredna nastava
Medar Dijana Razredna nastava
Grizović Almira Razredna nastava
Mutilović Naida Razredna nastava
Hajduk Senida Razredna nastava
Arapović Jasmina Razredna nastava
Alić Majra Razredna nastava
Dumpor Amra Razredna nastava
Penava Maida Bosanski jezik i književnost
Taslaman Sanja Bosanski jezik i književnost
Rustić Adela Engleski jezik
Tipura Omer Matematika i fizika
Krhan Elvedina Matematika i fizika
Šuta Suada Hemija
Mezit Almasa Islamska vjeronauka
Čustović Edina Tehnička kultura
Šejtanić Sead Historija
Amra Kovačić Geografija
Šoše Dijana Muzička kultura
Abaza Envera Likovna kultura
Džiho Almira Islamska vjeronauka
Kadrispahić Alma Informatika
Dubljević Elma Njemački jezik
Mustafić Zijada Engleski jezik
Đono Nihada Biologija
Špago Osman Tjelesni i zdravstveni odgoj
Ademir Ajanić Tjelesni  i zdravstveni odgoj
Hodžić Đula Biologija
Devedžić Haris Turski jezik

Direktor i stručni saradnici:

Pehilj Samija direktor
Lulić Jasmina pedagog
Škaljić Emina bibliotekar

Administrativno i finansijsko osoblje:

Slipičević Sadeta sekretar
Čolaković Selmina računovođa

Pomoćno i tehničko osoblje:

Đidelija Ibro Domar-ložač
Obradović Adisa spremačica
Brajević Adisa spremačica
Marić Jasmina spremačica
Bajić Anela spremačica
Marić Amera spremačica

Javna ustanova Osnovna škola "Vrapčići" 2019 © All Rights Reserved