Sekcije

Vannastavne aktivnosti pomažu učenicima da prošire znanje iz oblasti nauke, tehnike, umjetnosti, zabave, rekreacije i pripremaju učenika za društveni život i rad. One su poseban vid nastavnog procesa u kojem odgojni elemenat ima dominaciju nad obrazovnim. Organizuju se u cilju razvoja interesa, sklonosti i stvaralačkih sposobnosti učenika.

Broj časova vannastavnih aktivnosti ne smije prekomjerno opteretiti učenika. Nastavnici nastoje programe sekcija osmisliti tako da probude interese kod učenika, a sadržaje prilagođavaju grupi. Obrazovnim dijelom programa nastoje se otkriti buduće učenikove sklonosti, a odgojnim, kod učenika stvoriti potrebu za saradnjom u oblicima nastave koji nisu obavezni. Kreativnosti i urođenim talentima učenika i njihovih nastavnika dato je maksimalno prostora kroz zaista veliku i šaroliku lepezu ponuđenih sekcija, kojih je za ovu školsku godinu planirano 20.

Učenik sam bira sekciju za koju pokazuje određenu sklonost, interesovanja i talenat.    

Javna ustanova Osnovna škola "Vrapčići" 2019 © All Rights Reserved